Libros / Books

Narrativa / Narrative

Borradores de Libro das alquimias / Book of Alchemies drafts.
 • As humanas proporcións / The Human Proportions / Las humanas proporciones (2004). Galaxia.
 • Libro das alquimias / Book of Alchemies / Libro de las alquimias (2007). Galaxia.
 • Shakespeare destilado / Shakespeare distilled (2008). Galaxia. / Pulp Books (Castelán / Spanish / Castellano)
 • 15.724 / 15,974 (2012). Xerais.
 • Apoteose das perchas / Apotheosis of the Hangers (2014). Edicións Embora. Apoteosis de la perchas Pulp Books (Castelán / Spanish / Castellano )
 • A rotura das paisaxes  / The Breaking Landscapes / La rotura del paisaje (2016). Xerais.
 • Lisa deitada / Lying Lisa / Lisa tumbada (2018). Edicións Embora.
 • O peso do cerebro / The Weight of the Brain / El peso del cerebro (2021). Xerais

Traducións / Translations / Traducciones

 • Como se fixo o primeiro alfabeto / How the First Alphabet Was Made / Como se hizo el primer alfabeto de / by Rudyard Kipling, 2008, Edicións Embora.

Obras colectivas / Collective Works

 • Pontevedra. Laranxeiras e limoeiros / Pontevedra, Orange and Lemon Trees, / Pontevedra. Naranjos y limoneros (2015), Concello de Pontevedra/Galaxia,
 • Plug & Play. Antoloxía galega de ciencia ficción erótica / Plug & Play, Galician Anthology of Erotic Science Fiction. / Plug & Play. Antología gallega de ciencia ficción erótica (2015), Urco Editora/Contos Estraños.
 • Contos do Sacaúntos. Romasanta, o reo. / Tales of the Sacaúntos. Romasanta, the Convict. / Cuentos del Sacaúntos. Romasanta, el reo. (2017) Urco Editora/Fundación Vicente Risco.
 • Contos do Sacaúntos. Romasanta e as mulleres. / Tales of the Sacaúntos. Romasanta and the Women. / Cuentos del Sacaúntos. Romasanta y las mujeres (2018). Dr. Alveiros/Fundación Vicente Risco
 • Contra o vento. 30 anos do premio Manuel García Barros. / Against the Wind. 30 Years of Manuel García Barros Awards / Contra el viento. 30 años del premio Manuel García Barros (2018). Galaxia

Premios / Awards

 • Premio Torrente Ballester no 2003, por As humanas proporcións. / Torrente Ballester Award in 2003, for The Human proportions.
 • Premio da Crítica da Asociación Española de Críticos Literarios no 2004, por As humanas proporcións. / Spanish Literary Critics Association Award in 2004, for The Human Proportions. / Premio de la Crítica de la Asociación Española de Críticos Literarios en 2004, por Las humanas proporciones.
 • Premio García Barros no 2008, por Shakespeare destilado. / García Barros Award in 2008, for Shakespeare Distilled.